Wszystkie twarze traumy

Jakie jest powiązanie między doświadczaniem awersji, a zjawiskiem wyuczonej bezradności i jaki to ma związek z doświadczeniem traumy?

Poruszane tematy:
 • Co to jest trauma, awersja i wyuczona bezradność
 • Czym jest bodziec stresowy
 • Stres krótkotrwały i jego wpływ na psa
 • Stres chroniczny i jego wpływ na psa
 • Czym są glikokortykoidy i co robią z organizmem
 • Przebodźcowanie
 • Efekty traumy i awersji w perspektywie czasu i wpływu na psa
 • Psie PTSD
 • Jak rozpoznać zwierzęta straumatyzowane
 • Powiązanie z układem nerwowym, zmiany w mózgu wywołane traumą i awersją oraz jego działanie, w tym neurony lustrzane, płaty przedczołowe, ciało migdałowate
 • Zaburzenia snu spowodowane traumą
 • Agresja, stres, traumy, awersja - różnice, przyczyny, konsekwencje

Dostęp obejmuje: 
 • dostęp do zapisu archiwalnego!
 • jeden wykład, łącznie 2 godziny 17 minut
 • możliwość otrzymania certyfikatu
 • Treść przeznaczona dla: opiekunów psów, zoopsychologów, trenerów i behawiorystów